Home   >  Links   >  Downloads

Loodgieterswerk

Leidingen voor gas, water en riolering

Wij verzorgen de aanleg, de uitbreiding en het onderhoud van installaties voor drinkwater en sanitair met daarbij behorende afvoeren. Desgewenst nemen wij ook de begeleiding en het overleg met de nutsbedrijven voor onze rekening.
Ook verzorgen we de aanleg, uitbreiding en het onderhoud van gasinstallaties, de centrale verwarmingsinstallaties, warmwatervoorzieningen en keukenaansluitingen.

Dakbedekking

Wij leveren diverse dakbedekkingen. Onze materialen, zoals bitumen en kunststof, voldoen aan de allerstrengste normen. Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het toegepaste dakbedekkingsysteem, de gebruikte materialen, de ligging van het pand (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving) en het afschot, zal het dakvlak vervuilen.
Wanneer dakbedekking regelmatig wordt geïnspecteerd en er tijdig reinigingsonderhoud en zo nodig reparatieonderhoud wordt uitgevoerd, zal de levensduur van de dakbedekking aanzienlijk verlengd worden.

Zink- en koperwerken

De Ruiter Installatietechniek BV verricht zinkwerkzaamheden. De zinkwerken variëren van zinken goten, zinken daken, zinken hemelwaterafvoeren tot en met zinken vergaarbakken. Er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de expansiewerking van het zink.
Tevens verwerken wij koperen bedekking. Dit wordt voornamelijk toegepast bij villa’s, landhuizen en monumentale panden ter verfraaiing van daken, goten en hemelwaterafvoeren.